Łowiectwo podwodne w Bałtyku
___________________________________

Ustawodawca wprowadził zmiany w obowiązujących przepisach w 2015 r. Zastąpiono termin „sportowe zezwolenie połowowe” na „rybołówstwo rekreacyjne”. Zmianie uległ sposób zakupu licencji. Obecnie wpłacamy przelewem na konto OIRM’u, na ryby idziemy z potwierdzeniem przelewu. Koniec z bieganiem osobiście do OIRM’u w godzinach urzędowych, by odebrać zezwolenie! 🙂
Zezwolenie uprawnia do połowu ryb wędką i kuszą.

Obowiązujące akty prawne:
* Ustawa o rybołówstwie morskim (Dz.U. z dnia 17 lutego 2015 r., poz. 222) z dnia 4 marca 2015 r. (straciły moc przepisy dotyczące wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego wydane na podstawie ustawy o rybołówstwie z 2004 r.)
* Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego (Dz.U. z dnia 22 lipca 2015 r., poz. 1015)

W rozporządzeniu ustawodawca określił wysokość opłat za rybołówstwo rekreacyjne:
1. Na 1 tydzień – opłata pełna 30,00 zł; z ulgą 50% – 15 zł; z ulgą 75% – 7,50 zł
2. Na 1 miesiąc – opłata pełna 70,00 zł; z ulgą 50% – 35 zł; z ulgą 75% – 17,50 zł
3. Na 12 miesięcy – opłata pełna 140,00 zł; z ulgą 50% – 70 zł; z ulgą 75% – 35,00 zł.

Zmianie uległy również niektóre przepisy dotyczące uprawiania łowiectwa podwodnego.