Płetwonurek Eksplorator PE KDP/CMAS (30 m)

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające wykonywanie nurkowań do głębokości 30 metrów.
Warunki udziału w kursie:
• Posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub równorzędnego innej organizacji, uprawniającego do nurkowania na głębokość min. 18m.
• Posiadanie stopni specjalistycznych, z zakresu nurkowania nocnego (PNO) i nurkowania nawigacyjnego (PNA) lub równorzędnych stopni innych organizacji.
Program szkolenia:
• Cześć teoretyczna: 6,5 godziny wykładów.
• Część praktyczna: Zajęcia na powierzchni (1 godzina) oraz 4 nurkowania w wodach otwartych w przedziale głębokości 5÷30 m, w ciągu 2 dni szkoleniowych, o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 90 minut. Maksymalny okres realizacji programu – nie dłuższy niż 1 miesiąc.
Uprawnienia:
• Płetwonurek Eksplorator (PE) może nurkować do głębokości 30m w towarzystwie osoby o kwalifikacjach minimum KDP/CMAS** (P2) lub równorzędnych innej organizacji.
Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS oraz międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS PE.