Klub Sportowy One Breath
_________________________________

W ramach Naszej Szkoły Freedivingu został powołany Klub Sportowy One Breath w rozumieniu Ustawy o Sporcie.
Wszyscy nasi zawodnicy startują w zawodach z licencją sportową KS One Breath

Członkostwo Klubu nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Klubu zwykłą większością głosów w drodze uchwały, na podstawie pisemnego zgłoszenia (Statut Klubu Sportowego One Breath, art. 11). Do obowiązków Członków zwyczajnych i wspierających należy: 4) opłacanie składek członkowskich zgodnie z uchwałami Klubu (Statut art. 14). Skreślenie z listy Członków Klubu następuje przez: 2. b) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej, (Statut art. 15).
https://onebreath.pl/statut-klubu/

Składka Członkowska na rok 2024 – 50 zł.
Wpłaty składek członkowskich tylko przelewem na konto KS One Breath:
Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko składka członkowska 2024

Zarząd:
Prezes: Sylwester Wójcik
Wiceprezes: Grzegorz Mucha
Wiceprezes: Bartłomiej Kurdziel
Skarbnik: Michał Stankiewicz
Członek: Jolanta Konkol

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Kamil Gędłek
Wiceprzewodniczący: Radosław Furmański
Członek: Magdalena Klimek

Klub Sportowy One Breath
31-271 Kraków, ul. Kluczborska 50/47
tel: 506 033 485 (pon-pt, 10:00-15:00)
e-mail: biuro@onebreath.pl
NIP: 9452287571
Regon: 527835219