Płetwonurek Nocny KDP/CMAS

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę do planowania nurkowań nocnych, prawidłowego posługiwania się latarką (etykieta nurkowań), komunikacji w zespole przy użyciu światła. Zdobyte umiejętności przydają się nie tylko na akcjach nocnych, towarzyszom nam na większości nurkowań, szczególnie głębokich, czy w zamkniętych przestrzeniach (wraki, jaskinie itp.). Z kursu P1 pamiętacie, że w naszych wodach już na 20m może być konieczność zaświecenia latarki. Nasze światło nie tylko rozświetla nam drogę, ale przede wszystkim pomaga zespołowi prawidło się komunikować i przemieszczać pod wodą. Nie bez znaczenia jak będziemy świecić… wszystkiego dowiecie się na kursie 😉
W naszych wodach nocne nurkowania mają charakter typowo przyrodniczym. Nurkujemy płytko, w strefie ciepłej wody, oglądając ryby i raki, które teraz pozwalają się blisko podpłynąć. Wychodzą z ukrycia duże sumy, węgorze, na nocleg na płytszą wodę podpływają duże karpie, szczupaki, okonie… jest na co popatrzeć. Dla wielu z nas są to ulubione nurkowania w naszych wodach.
Kurs zaczynamy wieczorem 2-3h przed zapadnięciem zmroku, kończymy w okolicach północy. Przeważnie w weekendy, choć jesienią szybko robi się ciemno i można go bez problemu przeprowadzić w środku tygodnia.
Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające wykonywanie, w charakterze partnera nurkowego, bezpiecznych nurkowań rekreacyjnych w nocy i w warunkach ograniczonej widoczności (bez dostępu światła dziennego).
Warunki udziału w kursie :
• Posiadanie Stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub stopnia innej organizacji, uprawniającego do nurkowania na głębokość min. 18 m.
Program szkolenia:
• Cześć teoretyczna: 4 godziny wykładów.
• Część praktyczna: zajęcia praktyczne na powierzchni (1 godzina) oraz 2 nurkowania w wodach otwartych do głębokości 18÷20 m, w ciągu jednego dnia szkoleniowego, o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 60 minut. Maksymalny okres realizacji programu – nie dłuższy niż 1 miesiąc.
Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP oraz międzynarodowy certyfikat Płetwonurka Nocnego KDP/CMAS (PNO).