Łowiectwo podwodne w Chorwacji – Podvodni ribolov
___________________________________

W Chorwacji obowiązuje zakaz polowania w wodach słodkich. Na łowiectwo podwodne w Adriatyku wymagane jest wykupienie licencji.

Licencje okresowe można kupić online lub w klubach, w biurze portu oraz w niektórych sklepach łowieckich i agencjach turystycznych.

Licencje online są do kupienia na stronie Chorwackiego Stowarzyszenia Rybołówstwa Sportowego na Morzu https://www.hssrm.hr/ Najwygodniejsza forma. Wchodzimy w górną zakładkę “WEB SHOP”, jest wybór języka.
Licencje na rybołówstwo sportowe są ważne tylko z ważną roczną kartą członkowską Chorwackiej Federacji Rybołówstwa Sportowego na Morzu lub z ważną kartą członkowską federacji rybołówstwa sportowego innego kraju.
Składka członkowska za przynależność do chorwackiego klubu 50 kun + wpisowe 50 kun  / rok kalendarzowy – formalność załatwiamy na stronie przy zakupie licencji.
Licencja:
dniówka – 60 kn
3 dni – 150 kn
7 dni – 300 kn
30 dni – 700 kn
(Słyszałem o podawaniu nr karty łowiectwa podwodnego i okazywaniu jej przy kontroli zamiast karty członkowskiej Chorwackiej federacji rybołówstwa sportowego… info do weryfikacji, nie sprawdzałem. Proszę o info, jeżeli ktoś z Was korzystał.)

W celu uzyskania wszelkich dodatkowych informacji związanych z zakupem licencji sportowych, należy skontaktować się z Chorwackim Stowarzyszeniem Rybołówstwa Sportowego na Morzu pod adresem CFOSA@RI.HTNET.HR lub telefonicznie 051/21 21 96, 385099 2000 644. Zezwolenia są sprzedawane również za pośrednictwem stowarzyszeń członkowskich HSSRM w całej Chorwacji. Listę stowarzyszeń i dane kontaktowe: https://www.hssrm.hr/udruge  Licencje wydawane są w formie elektronicznej i możliwe jest dokonanie wpłaty na konto klubu po uzgodnieniu, a licencja zostanie dostarczona e-mailem.
Licencje roczne są tylko dla Chorwatów i osób z pobytem stałym.

 

Przepisy: Dziennik Urzędowy, rozporządzenie w sprawie wędkarstwa sportowego i rekreacyjnego na morzu: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_122_2785.html

 

Przy zakupie zezwoleń spotkamy nowe dla nas sformułowania, warto wiedzieć co oznaczają. Kilka przydatnych artykułów z rozporządzenia:

Artykuł 2.1) Lov na veliku ribu (Łowienie dużych ryb) – chodzi o wędkarstwo typu Big Game, ciężkie wędki, troling za łodzią – typowe wędkarstwo morskie zestawami tuńczykowymi.

Artykuł 7.1) Zabrania się łowienia z kuszą podwodną przy użyciu urządzeń umożliwiających osobie nurkującej oddychanie w morzu.

2) Podczas łowienia podwodnego zabrania się holowania łowcy ze statkiem i / lub używania podwodnego skutera.

Artykuł 12.1) Najmniejsze rozmiary gatunków ryb i innych organizmów morskich, które można łowić i zbierać w ramach rybołówstwa sportowego i rekreacyjnego… :

 

NAZWA NAUKOWA NAZWA CHORWACKA POLSKA NAZWA Najmanja veličina
1. PISCES RIBE RYBY Wymiar ochronny
Dentex dentex zubatac Kielec właściwy 30 cm
Mustelus asterias pas mekaš   80 cm
Seriola dumerili gof Seriola olbrzymia 45 cm
Sarda sarda palamida Pelamida (błędnie nazywana Bonito) 45 cm
Sciaena umbra kavala Karb, Korb 30 cm
Scorpaena scrofa škrpina Scorpena pospolita 30 cm
Spondyliosoma cantharus kantar Kantar 18 cm
Squalus acanthias kostelj Koleń pospolity 66 cm
2. BIVALVIA ŠKOLJKAŠI MAŁŻE  
Arca noe kunjka Arka Noego 5 cm
Mytilus galloprovincialis dagnje Omułek śródziemnomorski 6 cm
Ostrea edulis kamenica Ostryga jadalna 7 cm
3. CEPHALOPODA GLAVONOŠCI GŁOWONOGI  
Octopus vulgaris hobotnica Ośmiornica zwyczajna 1 kg

2) W przypadku gatunków niewymienionych w tabeli w ust. 1 niniejszego artykułu stosuje się przepisy załącznika 3 do rozporządzenia Rady (WE) nr 882/2004. Zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1967/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. W sprawie środków zarządzania na rzecz zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa na Morzu Śródziemnym 2847/93 i uchylające rozporządzenie (WE) nr. 1626/94 (Dz.U. L 409 z 30.12.2006, s. 11).

Wybrane okresy ochronne:
Sargus ((Diplodus saragus saragus) 15.03-30.04
Kielec właściwy (Dentex dentex) 15.04-15.06
Karb (Sciaena umbra) 15.05-15.07
Granik wielki (Epinephelus marginatus) 01.07-31.08

Polować wolno tylko w dzień, od wschodu do zachodu słońca. Można korzystać z latarki, łowca musi posiadać boję, może używać maksymalnie 2 kusze. Ryb nie wolno nam sprzedawać, dzienny limit połowu  to 5 kg. Kontrole nie są rzadkością, lubi podpłynąć policja, łodzie mają niczego sobie, a na rybach się znają 😉

 

Informacje ze strony https://www.croatiatraveller.com/SpecialInterests/Sea-Regulations.html

Rybołówstwo rekreacyjne i sportowe jest zabronione w portach i małych portach oraz na publicznych plażach i kąpieliskach od 1 maja do 1 października. Wędkowanie jest również zabronione w specjalnych rezerwatach, ujściach rzek Dragonja, Mirna, Raša, Riječina, Zrmanja, Jadro, Žrnovnica, Cetina, Neretva i Rijeka Dubrovačka, a także w kanale Lim, zatoce Medulin i zatoce Klimno na wyspie Krk.

Łowienie ryb na terenach Narodowych Parków Przyrody Brijuni, Kornati i Mljet jest regulowane specjalnym prawem (Ustawa o ochronie przyrody).