Freediver Level II
_________________________________

Kurs jest wprowadzeniem w głęboki świat freedivingu. Obejmuje nurkowania w głąb na wodach otwartych (CWT) na głębokość 16 – 20 m, nurkowania na głębokości (Breath Diving), zaawansowane techniki oddechowe i relaksacyjne, ćwiczenia stretchingowe do freedivingu, wykłady. Przećwiczysz na kursie wydobywanie nieprzytomnego freedivera, autoratownictwo. Poznasz metodę kompensacji Frenzela, nauczysz się fazy swobodnego opadania (Freefall). Opanujesz do perfekcji asekurację i poruszanie się po linie. Znajdzie się czas na pierwsze kroki w Free Immersion. Po kursie już nic nie będzie jak dawniej. Staniesz się dojrzałym freediverem, mającym apetyt na głębokość oraz pełnowartościowym partnerem podczas wspólnych nurkowań.

Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie freedivingowe na basenie i wodach otwartych. Do ukończenia szkolenia niezbędne jest uzyskanie następujących umiejętności:
1. STA (Static Apnea) statyczne wstrzymanie oddechu – 2’ 00”.
2. DNF (Dynamic Apnea No Fins) dynamika bez płetw – 30 m.
3. DYN (Dynamic Apnea With Fins) dynamika w płetwach – 50 m.
4. CWT (Constant Weight Apnea) stały balast – 16 m.
5. Breath Diving, nurkowanie na głębokości – (-5 m) 20 m.
6. Akcja ratownicza z 8 m

Warunki uczestnictwa w kursie:
• ukończone 16 lat,
• posiadanie stopnia Freediver I KDP/CMAS lub równorzędnego stopnia innej organizacji,
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich).

Czas trwania szkolenia: 3 dni

DCIM100GOPRO