Płetwonurek P3 KDP/CMAS *** (50 m)

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające nurkowanie do głębokości 50 m i prowadzenie grupy nurków do głębokości wynikającej z ich uprawnień.
Warunki uczestnictwa w kursie:
• posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS**(P2) lub równorzędnego stopnia innej organizacji,
• posiadanie stopni specjalistycznych, z zakresu nurkowania z użyciem nitroksu (PN1), nurkowania w skafandrze suchym (PSS), ukończenie części medycznej kursu w jednym z poniższych wariantów:
a) patofizjologia i pierwsza pomoc – KOMH,
b) BLS, OFA – DAN,
c) patofizjologia i pierwsza pomoc – SL KDP,
• Zalogowane 80 nurkowań, w tym przynajmniej 20 w przedziale głębokości 30–40 m.
Program szkolenia:
• Część teoretyczna: 18 godzin wykładów i seminariów.
• Część praktyczna: 33 godzin zajęć praktycznych w ciągu 7 dni szkoleniowych. Kurs obejmuje 12 nurkowań w wodach otwartych, w tym 6 nurkowań do głębokości 30 m, 2 nurkowania na głębokość 40 m i 2 nurkowania na 50 m. Łączny czas pobytu pod wodą min. 360 min.
• Szkolenie musi być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy.
Uprawnienia:
• Organizować i prowadzić wyjazdy nurkowe w kraju i za granicą,
• Demonstrować techniki nurkowe w procesie szkoleniowym pod bezpośrednim nadzorem instruktora,
• Nurkować z wykorzystaniem powietrza z partnerem (P3) do głębokości 50 m,
• Kierować pod wodą zespołem płetwonurków mających stopnie KDP/CMAS*(P1), KDP/CMAS** (P2), KDP/CMAS***(P3) (lub równoważne kwalifikacje innych organizacji) w zakresie właściwych dla tych stopni głębokości.
Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS i międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS*** (P3)