Płetwonurek Nawigator KDP/CMAS

Nie raz zastanawialiście się jak instruktor trafia do łodzi lub do pomostu? Na tym kursie podzielimy się z Wami nasza “tajną” wiedzą i umiejętnościami, a Wy nie będziecie mieli już więcej problemów z powrotem 😉
Kurs obejmuje posługiwanie się kompasem oraz nawigację naturalną. Kurs trwa 1 pełny dzień, przeważnie szkolimy w sob. lub niedzielę.
Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie nawigacji podwodnej.
Warunki udziału w kursie:
• posiadanie Stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub stopnia innej organizacji, uprawniającego do nurkowania na głębokość min. 18 m
Program szkolenia:
• Cześć teoretyczna: 4 godziny wykładów.
• Część praktyczna: zajęcia praktyczne na powierzchni (1 godzina) oraz 2 nurkowania w wodach otwartych do głębokości 18÷20 m, w ciągu jednego dnia szkoleniowego, o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 60 minut. Maksymalny okres realizacji programu – nie dłuższy niż 1 miesiąc.
Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP oraz międzynarodowy certyfikat Płetwonurka Nawigatora KDP/CMAS (PNA).