Polityka prywatności

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Szkoła Freedivingu One Breath – Sylwester Wójcik, NIP: 9451809518;
Dane kontaktowe:
adres: ul. Kluczborska 50/47, 31-271 Kraków,
e-mail: biuro@onebreath.pl
tel.: +48 506033485

Państwa dane osobowe podane w procesie zamówienia oraz formularzu kontaktowym na stronie są przetwarzane przez administratora danych w celu zawarcia i wykonania umowy lub odpowiedzi na zapytania poprzez formularz kontaktowy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

Dane osobowe będą także przetwarzane przez Administratora danych po rozwiązaniu umowy w celu realizacji przez Administratora danych obowiązku przechowywania dokumentów księgowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
– na potrzeby zawarcia i realizacji umowy – do czasu jej rozwiązania,
– w celu realizacji obowiązku przechowywania dokumentów księgowych – przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione. 

Macie Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, a od 25.05.2018 r. prawo do uzyskania kopii danych, przenoszenia danych oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych. 

Macie Państwo prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Sprzeciw można złożyć w wygodny dla siebie sposób, w szczególności kontaktując się z nami na adres e-mail lub adres kontaktowy administratora danych. 

Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie albo innego organu nadzorczego posiadającego kompetencję do rozpoznania skargi w dacie jej wniesienia, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub przepisy RODO. 

Odbiorcami Państwa danych poza administratorem będą również podmioty, które działają na zlecenie Administratora danych, w tym m.in dostawcy rozwiązań lub usług informatycznych, właściciel serwera na którym znajduje się strona internetowa, podmiot świadczący usługi księgowe jak również firmy świadczące usługi logistyczne (kurierzy, Poczta Polska). 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu zawarcia umowy z Państwem / udzielenia odpowiedzi na zapytanie kontaktowe.