Płetwonurek P1 KDP/CMAS * (20 m)

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie do głębokości 20 m z płetwonurkiem o takich samych lub wyższych kwalifikacjach oraz międzynarodowy certyfikat. W naszej szkole masz gwarancję rzetelnego przeszkolenia, na kursie wynurkujesz min. 4h zegarowe (2x więcej niż zakłada program szkolenia). Kurs zaczynamy od nurkowania w basenie na płytkiej wodzie, by stopniowo wprowadzać Cię w tajniki podwodnego świata.
Program szkolenia:
• Cześć teoretyczna: 13 godzin wykładów
• Część praktyczna: 20 godzin zajęć w ciągu 5 dni szkoleniowych, obejmujących minimum 9 nurkowań, w tym 3 do głębokości 10 m, 5 do głębokości 10÷15 m oraz 1 na głębokość 20 m, o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 120 minut. Pierwsze dwa nurkowania mogą odbyć się na basenie. Szkolenie musi być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy.
Uprawnienia:
• Płetwonurek P1 KDP/CMAS * może nurkować do głębokości 20 m w towarzystwie przynajmniej jednej pełnoletniej osoby o kwalifikacjach KDP/CMAS*(P1) lub równorzędnych kwalifikacjach innej organizacji.