Freediver Level I
_________________________________

Przygodę z freedivingiem można zacząć od kursu Freediver Basic lub kursu Freediver Level I.  Na obu kursach nauczysz się technik oddechowych, relaksacyjnych, poznasz fizjologię nurkowania na zatrzymanym oddechu oraz stretching. Na kursie Basic skupiamy się nad technikami nurkowania na odległość w płetwach, bez płetw oraz statyce. Na kursie Freediver I pracujemy więcej nad nurkowaniem na głębokość. Szczegóły niżej.

Kurs Freediver Level I obejmuje zajęcia basenowe, nurkowania w głąb na wodach otwartych (CWT), nurkowania na głębokości (Breath Diving), techniki oddechowe i relaksacyjne, stretching, wykłady teoretyczne. W trakcie kursu nauczysz się prawidłowych technik pływania pod wodą bez płetw, w płetwach, nurkowania na głębokość 10-15 m, statycznego wstrzymania oddechu, poznasz techniki oddechowe do freedivingu oraz zasady asekuracji i ratownictwa.

Kurs jest świetnym wstępem do freedivingu, zarówno dla osób początkujących jak i dobrze pływających pod wodą. Małe grupy i indywidualne podejście do każdego kursanta pozwala na odpowiedni dobór ćwiczeń do Twojego poziomu zaawansowania.

Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie freedivingowe na basenie i wodach otwartych. Do ukończenia szkolenia niezbędne jest uzyskanie następujących umiejętności:
1. STA (Static Apnea) statyczne wstrzymanie oddechu – 1’ 30”.
2. DNF (Dynamic Apnea No Fins) dynamika bez płetw – 15 m.
3. DYN (Dynamic Apnea With Fins) dynamika w płetwach – 30 m.
4. CWT (Constant Weight Apnea) stały balast – 10 m.
5. Breath Diving (nurkowanie na głębokości) – (-5 m) 10 m.

Warunki uczestnictwa w kursie:
• ukończone 14 lat,
• umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich).

Czas trwania szkolenia: 2 dni

 

Uzupełnienie kursu Freediver Basic do stopnia Freediver Level I
Szkolenie obejmuje nurkowania w kategorii stały balast (CWT) do głębokości 10-20 m, nurkowanie na głębokości 5 m na odległość min. 10 m (Breath Diving), porusznie się po linie, zasady asekuracji na wodach otwartych i ratownictwo, techniki oddechowe i relaksacyjne, ćwiczenia rozciągające na klatkę piersiową i przeponę.

Szkolenie przygotuje Cię do bezpiecznego nurkowania w głąb na wodach otwartych. Poznane techniki zanurzania, kompensacji, relaksacji, oddychania przygotują Cię do zmierzenia się z problemami wysokiego ciśnienia, dyskomfortu jaki powstaje w klatce piersiowej podczas zanurzania, czy wyrównywania ciśnienia w uszach. Przećwiczenie technik asekuracji i ratownictwa pozwoli na zbudowanie zaufania do sprzętu, siebie i swojego partnera, co przełoży się na dużo większy komfort w trakcie nurkowań.

Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie freedivingowe na basenie i wodach otwartych. Do ukończenia szkolenia niezbędne jest uzyskanie następujących umiejętności:
1. STA (Static Apnea) statyczne wstrzymanie oddechu – 1’ 30”.
2. CWT (Constant Weight Apnea) stały balast – 10 m.
3. Breath Diving (nurkowanie na głębokości) – (-5 m) 10 m.

Warunki uczestnictwa w kursie:
• ukończone 14 lat,
• posiadanie stopnia Freediver Basic KDP/CMAS lub równorzędnego stopnia innej organizacji,
• umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich).

Czas trwania szkolenia: 1 dzień