Freediver Level I
_________________________________

Przygodę ze szkoleniami freedivingowymi można zacząć od kursu Freediver Basic lub od kursu Freediver Level I (bez robienia stopnia Basic, który do stopnia Freediver I można uzupełnić na 1 dniowym szkoleniu na wodach otwartych).  Na obu kursach nauczysz się tych samych technik oddechowych, relaksacyjnych, rozciągających, poznasz fizjologię. Na kursie Basic skupiamy się nad technikami nurkowania na odległość w płetwach, bez płetw oraz statyce. Na kursie Freediver I pracujemy najwięcej nad nurkowaniem na głębokość. Szczegóły niżej.

Kurs Freediver Level I obejmuje zajęcia basenowe, nurkowania w głąb na wodach otwartych (CWT), nurkowania na głębokości (Breath Diving), techniki oddechowe i relaksacyjne, wykłady teoretyczne. W trakcie kursu nauczysz się prawidłowych technik pływania pod wodą bez płetw, w płetwach, nurkowania na głębokość 8 m, statycznego wstrzymania oddechu, poznasz techniki oddechowe do freedivingu oraz zasady asekuracji i ratownictwa. W sezonie letnim cały kurs prowadzimy na wodach otwartych.

Kurs jest świetnym wstępem do freedivingu, zarówno dla osób początkujących jak i dobrze pływających pod wodą. Małe grupy i indywidualne podejście do każdego kursanta pozwala na odpowiedni dobór ćwiczeń do Twojego poziomu zaawansowania.

Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie freedivingowe na basenie i wodach otwartych. Do ukończenia szkolenia niezbędne jest uzyskanie następujących umiejętności:
1. STA (Static Apnea) statyczne wstrzymanie oddechu – 1’ 30”.
2. DNF (Dynamic Apnea No Fins) dynamika bez płetw – 15 m.
3. DYN (Dynamic Apnea With Fins) dynamika w płetwach – 30 m.
4. CWT (Constant Weight Apnea) stały balast – 8 m.
5. Breath Diving (nurkowanie na głębokości) – (-5 m) 10 m.

Warunki uczestnictwa w kursie:
• ukończone 14 lat,
• umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich).

cena kursu: 800 zł + międzynarodowy certyfikat 130 zł, czas trwania szkolenia: 2 dni (w cenie wejścia na akwen)

 

Uzupełnienie kursu Freediver Basic do stopnia Freediver Level I
Szkolenie obejmuje nurkowania w kategorii stały balast (CWT) do głębokości min. 8 m, nurkowanie na głębokości 5 m na odległość min. 10 m (Breath Diving), porusznia się po linie, zasady asekuracji na wodach otwartych i ratownictwo, techniki oddechowe i relaksacyjne, ćwiczenia rozciągające na klatkę piersiową i przeponę.

Szkolenie przygotuje Cię do bezpiecznego nurkowania w głąb na wodach otwartych. Poznane techniki zanurzania, kompensacji, relaksacji, oddychania przygotują Cię do zmierzenia się z problemami wysokiego ciśnienia, dyskomfortu jaki powstaje w klatce piersiowej podczas zanurzania, czy wyrównywania ciśnienia w uszach. Przećwiczenie technik asekuracji i ratownictwa pozwoli na zbudowanie zaufania do sprzętu, siebie i swojego partnera, co przełoży się na dużo większy komfort w trakcie nurkowań.

Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie freedivingowe na basenie i wodach otwartych. Do ukończenia szkolenia niezbędne jest uzyskanie następujących umiejętności:
1. STA (Static Apnea) statyczne wstrzymanie oddechu – 1’ 30”.
2. CWT (Constant Weight Apnea) stały balast – 8 m.
3. Breath Diving (nurkowanie na głębokości) – (-5 m) 10 m.

Warunki uczestnictwa w kursie:
• ukończone 14 lat,
• posiadanie stopnia Freediver Basic KDP/CMAS lub równorzędnego stopnia innej organizacji,
• umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich).

cena kursu: 350 zł + certyfikat 130 zł, czas trwania szkolenia: 1 dzień (w cenie wejście na akwen)