Płetwonurek Młodzieżowy Złoty KDP/CMAS (PMZ)

Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne użytkowanie sprzętu nurkowego podczas nurkowania na głębokości do 12 m z instruktorem lub rodzicem (opiekunem prawnym) mającym odpowiednie kwalifikacje nurkowe.
Warunki uczestnictwa w kursie:

  • posiadanie stopnia płetwonurka młodzieżowego srebrnego – PMS,
  • ukończone 12 lat,
  • umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),
  • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych,
  • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu).

Przebieg szkolenia:
Lekcje i zajęcia praktyczne minimum 8 godzin. W trakcie zajęć praktycznych uczestnik szkolenia wykonuje z instruktorem:

  • 5 nurkowań na głębokości 10–12 m w wodach otwartych.
  • Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.
  • Uprawnienia:
  • Nurkowanie do głębokości 12 m w wodach otwartych z instruktorem lub rodzicem (opiekunem prawnym) o kwalifikacjach nurkowych minimum KDP/CMAS**(P2) lub odpowiednich kwalifikacjach innych organizacji.
  • Nurkowanie do głębokości 3 m wyłącznie w basenie z rodzicem (opiekunem prawnym) o kwalifikacjach minimum KDP/CMAS*(P1) lub odpowiednich kwalifikacjach innych organizacji.

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka Młodzieżowego KDP/CMAS, międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS (PMZ) oraz mały pakiet płetwonurka młodzieżowego.