Płetwonurek Nitroksowy PN1 KDP/CMAS

Kurs nitroksowy z użyciem mieszanin powietrzno-tlenowych do zawartości 40% tlenu. Już Jacques Cousteau marzył, a później testował zastosowanie sztucznych mieszanin oddechowych do nurkowania. Sprężone powietrze, najlepszy a zarazem najgorszy czynnik oddechowy do nurkowania można “ulepszyć” lub całkowicie zastąpić 😉
Na kursie kawał fascynującej teorii, oraz nurkowania na nitroksie. Okaże się że wcale nie taki diabeł straszny… a zastosowanie nitroksu do nurkowań rekreacyjnych ogromne.
Docenimy te uprawnienia na safari nurkowym, gdzie z pogwałceniem zasad dobrej praktyki nurkowej, schodzimy pod wodę kilka razy dziennie przez 5 dni z rzędu. Zastąpienie części azotu tlenem, zmniejsza zadłużenie dekompresyjne i tym samym ryzyko wystąpienia DCS (choroby dekompresyjnej).
Kurs ten to również pierwsza część dalszej przygody z nurkowaniem na sztucznych mieszankach. Ci z Was którzy będą chcieli głębiej, ciemniej i dłużej, szybko sięgną po kolejny stopień – PN2, dający uprawnienia do wykorzystania bogatszych nitroksów a nawet czystego tlenu do efektywniejszego wykonania dekompresji 🙂
Kurs prowadzimy w weekendy (teoria + 1 dzień nurkowy).
Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie z użyciem mieszanin nitroksowych w wodach otwartych w zakresie posiadanych uprawnień dla ciśnienia parcjalnego O2 nie większego niż 0,14 MPa.
Warunki uczestnictwa w kursie:
• Posiadanie stopnia KDP/CMAS*(P1) lub uprawnienia do nurkowania do głębokości 18 m dowolnej organizacji.
• Wykonanie 25 nurkowań po uzyskaniu stopnia (P1), w tym 4 w okresie 8 tygodni poprzedzających kurs.
Przebieg szkolenia:
• Wykłady (5 godzin) oraz zajęcia praktyczne (4 godziny), w ciągu 2-ch dni szkoleniowych, w tym 2 nurkowania (bez przystanków dekompresyjnych) w wodach otwartych w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień KDP/CMAS o minimalnym czasie każdego nurkowania 20 min. I maksymalnym ciśnieniu parcjalnym tlenu w mieszaninie 0,14 MPa.
Uprawnienia:
• Nurkowanie w aparatach oddechowych o obiegu otwartym z wykorzystaniem mieszanin nitroksowych o zawartości do 40% tlenu (max. ppO2- 0.14 MPa) w zakresie głębokości określonych dla posiadanego stopnia wyszkolenia KDP/CMAS i czasów pobytu na dnie nie wymagających stosowania przystanków dekompresyjnych.
Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat Płetwonurka Nitroksowego KDP/CMAS (PN1)