Płetwonurek w Zestawie Butlowym PZB KDP/CMAS

Kurs nurkowania w zestawie dwubutlowym ( tzw. twinset). Dwudniowy kurs, na którym nie tylko poznacie konfigurację sprzętu, rozmieszczenie automatów i rozdzielenie ich funkcji, procedury awaryjne związane z nową konfiguracją, ale i nauczycie się pływać do tyłu, trzymać trym. Kurs jest przygotowaniem Was do kursu PN2 – głębokich, długich nurkowań, ze zmianą czynnika oddechowego do wykonania dekompresji.
Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w zestawie butlowym.
Warunki uczestnictwa w kursie:
• Posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub uprawnienia do nurkowania do głębokości 18 m dowolnej organizacji.
• Wykonanie 10 nurkowań po uzyskaniu stopnia KDP/CMAS* (P1), w tym 4 w okresie 8 tygodni poprzedzających kurs.
Przebieg szkolenia:
• Wykłady (3,25 godziny), zajęcia praktyczne na powierzchni (2 godziny), oraz 3 nurkowania w wodach otwartych (bez przystanków dekompresyjnych), w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień KDP/CMAS i łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 60 minut.
Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS oraz certyfikat Płetwonurka Zestawu Butlowego KDP/CMAS (PZB)