Płetwonurek P2 KDP/CMAS** (40 m)

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie na dużych głębokościach (40 m) w grupie z płetwonurkami o równorzędnych lub wyższych kwalifikacjach, udzielanie pomocy w wypadkach nurkowych oraz stosowanie technik autoratowniczych.
Warunki uczestnictwa w kursie:
• Posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1), lub równorzędnego stopnia innej organizacji, posiadanie stopni specjalistycznych, potwierdzonych certyfikatami KDP/CMAS z zakresu nurkowania nocnego (PNO), nurkowania nawigacyjnego (PNA) i nurkowania eksploracyjnego (PE) lub równorzędnych stopni innych organizacji
• Zalogowane 30 nurkowań (łącznie znurkowaniami szkoleniowymi), w tym przynajmniej 10 na głębokość większą niż 15 m.
Program szkolenia:
• Część teoretyczna: 15 godzin wykładów.
• Część praktyczna: 24 godzin zajęć praktycznych w ciągu 6 dni szkoleniowych. Kurs obejmuje 10 nurkowań w wodach otwartych, w tym 7 na głębokość 20 m, 1 na głębokość 30 m i 2 nurkowania na głębokość 40 m. Łączny czas pobytu pod wodą min. 300 min. Szkolenie musi być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy.
Uprawnienia:
• Płetwonurek P2 KDP/CMAS * może nurkować do głębokości 40 m w grupie z płetwonurkami o równorzędnych lub wyższych kwalifikacjach.
Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS i międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS** (P2).