Freediver Basic
_________________________________

Kurs obejmuje zajęcia basenowe, techniki oddechowe i relaksacyjne, wykłady teoretyczne. W trakcie kursu nauczysz się prawidłowych technik nurkowania zarówno w płetwach jak i bez płetw, statycznego wstrzymania oddechu, poznasz techniki oddechowe do freedivingu oraz zasady asekuracji i ratownictwa.

Kurs jest świetnym wstępem do freedivingu, zarówno dla osób początkujących jak i dobrze pływających pod wodą. Małe grupy i indywidualne podejście do każdego kursanta pozwala na odpowiedni dobór ćwiczeń do Twojego poziomu zaawansowania. Ze względu na basenowy charakter kursu, jest on szczególnie polecany w okresie zimowym. W sezonie letnim możliwość uzupełnienia kursu o 1 dzień szkoleniowy na wodach otwartych i uzyskanie stopnia Freediver Level I

Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie freedivingowe na basenie. Do ukończenia szkolenia niezbędne jest uzyskanienastępujących umiejętności:
1. STA (Static Apnea) statyczne wstrzymanie oddechu – 1’ 00”.
2. DNF (Dynamic Apnea No Fins) dynamika bez płetw – 15 m.
3. DYN (Dynamic Apnea With Fins) dynamika w płetwach – 25 m.

Warunki uczestnictwa w kursie:
• ukończone 14 lat,
• umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich).

cena kursu: 500 zł + certyfikat 120 zł, czas trwania szkolenia: 2 dni