Łowiectwo podwodne


Karta łowiectwa podwodnego 

Oferujemy kursy na kartę łowiectwa podwodnego z ramienia Komisji Działalności Podwodnej PTTK, zakończone egzaminem. Kursy prowadzimy w Krakowie, dla grup możliwość dojazdu i przeprowadzenie szkolenia na miejscu.
http://www.cmas.pl/szkolenie/szkolenia-centralne/karta-lowcy-podwodnego
Kurs obejmuje:
1. Wybrane regulacje prawne z zakresu uprawiania łowiectwa podwodnego na wodach śródlądowych w Polsce.
2. Technika nurkowania w czasie wykonywania czynności łowiectwa podwodnego. Zagrożenia i ich zapobieganie występujące w czasie łowiectwa podwodnego.
3. Sprzęt dopuszczony do łowiectwa podwodnego. Uprawnienia zezwalające na łowiectwo podwodne.
4. Aspekty ekologiczne łowiectwa podwodnego.
5. Współdziałanie z innymi użytkownikami wód śródlądowych w czasie uprawniania łowiectwa podwodnego. Przedstawienie akwenów udostępnionych do łowiectwa podwodnego.

Koszt szkolenia i egzaminu 350 zł. Koszt wyrobienia karty w starostwie 10 zł + 1 zdjęcie.


Akweny udostępnione do łowiectwa

Wykaz akwenów udostępnionych do łowiectwa podwodnego w Polsce -wkrótce na stronie
............
............