Kursy nurkowania


Oferujemy kursy nurkowania na wszystkie stopnie KDP/CMAS do głębokości 50 m, warsztaty nurkowe, nurkowania stażowe oraz zagraniczne wyjazdy nurkowe. W sezonie zimowym organizujemy kondycyjne zajęcia basenowe dla płetwonurków.
Nasi absolwenci po zakończonym szkoleniu otrzymują międzynarodowy certyfikat nurkowy KDP/CMAS honorowany na całym świecie, a płetwonurkowie wyszkoleni w innych federacjach mogą w naszej szkole kontynuować szkolenie.
Nasze kursy prowadzone są przez doświadczonego instruktora płetwonurkowania Sylwestra Wójcika M2 KDP/CMAS** (wyszkolonych kilkaset osób na wszystkie stopnie CMAS, uprawnienia instruktorskie od 2007, nukuje od 1996 r.), ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo i asekurację.
  Kursy specjalistyczne: Treningi basenowe
Warsztaty nurkowe
Cennik
  Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie do głębokości 20 m z płetwonurkiem o takich samych lub wyższych kwalifikacjach oraz międzynarodowy certyfikat. W naszej szkole masz gwarancję rzetelnego przeszkolenia, na kursie wynurkujesz min. 4h zegarowe (2x więcej niż zakłada program szkolenia). Kurs zaczynamy od nurkowania w basenie na płytkiej wodzie, by stopniowo wprowadzać Cię w tajniki podwodnego świata.
Program szkolenia:
•             Cześć teoretyczna: 13 godzin wykładów
•             Część praktyczna: 20 godzin zajęć w ciągu 5 dni szkoleniowych, obejmujących minimum 9 nurkowań, w tym 3 do głębokości 10 m, 5 do głębokości 10÷15 m oraz 1 na głębokość 20 m, o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 120 minut. Pierwsze dwa nurkowania mogą odbyć się na basenie. Szkolenie musi być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy.
 Uprawnienia:
•             Płetwonurek P1 KDP/CMAS * może nurkować do głębokości 20 m w towarzystwie przynajmniej jednej pełnoletniej osoby o kwalifikacjach KDP/CMAS*(P1) lub równorzędnych kwalifikacjach innej organizacji.
  Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające wykonywanie nurkowań do głębokości 30 metrów.
Warunki udziału w kursie:
•             Posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub równorzędnego innej organizacji, uprawniającego do nurkowania na głębokość min. 18m.
•             Posiadanie stopni specjalistycznych, z zakresu nurkowania nocnego (PNO) i nurkowania nawigacyjnego (PNA) lub równorzędnych stopni innych organizacji.
Program szkolenia:
•             Cześć teoretyczna: 6,5 godziny wykładów.
•             Część praktyczna: Zajęcia na powierzchni (1 godzina) oraz 4 nurkowania w wodach otwartych w przedziale głębokości 5÷30 m, w ciągu 2 dni szkoleniowych, o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 90 minut. Maksymalny okres realizacji programu – nie dłuższy niż 1 miesiąc.
Uprawnienia:
•             Płetwonurek Eksplorator (PE) może nurkować do głębokości 30m w towarzystwie osoby o kwalifikacjach minimum KDP/CMAS** (P2) lub równorzędnych innej organizacji.
Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS oraz międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS PE.
  Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie na dużych głębokościach (40 m) w grupie z płetwonurkami o równorzędnych lub wyższych kwalifikacjach, udzielanie pomocy w wypadkach nurkowych oraz stosowanie technik autoratowniczych.
Warunki uczestnictwa w kursie:
•             Posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1), lub równorzędnego stopnia innej organizacji, posiadanie stopni specjalistycznych, potwierdzonych certyfikatami KDP/CMAS z zakresu nurkowania nocnego (PNO), nurkowania nawigacyjnego (PNA) i nurkowania eksploracyjnego (PE) lub równorzędnych stopni innych organizacji
•             Zalogowane 30 nurkowań (łącznie znurkowaniami szkoleniowymi), w tym przynajmniej 10 na głębokość większą niż 15 m.
Program szkolenia:
•             Część teoretyczna: 15 godzin wykładów.
•             Część praktyczna: 24 godzin zajęć praktycznych w ciągu 6 dni szkoleniowych. Kurs obejmuje 10 nurkowań w wodach otwartych, w tym 7 na głębokość 20 m, 1 na głębokość 30 m i 2 nurkowania na głębokość 40 m. Łączny czas pobytu pod wodą min. 300 min. Szkolenie musi być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy.
Uprawnienia:
•             Płetwonurek P2 KDP/CMAS * może nurkować do głębokości 40 m w grupie z płetwonurkami o równorzędnych lub wyższych kwalifikacjach.
Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS i międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS** (P2).
  Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające nurkowanie do głębokości 50 m i prowadzenie grupy nurków do głębokości wynikającej z ich uprawnień.
Warunki uczestnictwa w kursie:
•             posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS**(P2) lub równorzędnego stopnia innej organizacji,
•             posiadanie stopni specjalistycznych, z zakresu nurkowania z użyciem nitroksu (PN1), nurkowania w skafandrze suchym (PSS), ukończenie części medycznej kursu w jednym z poniższych wariantów:
               a) patofizjologia i pierwsza pomoc – KOMH,
               b) BLS, OFA – DAN,
               c) patofizjologia i pierwsza pomoc – SL KDP,
•             Zalogowane 80 nurkowań, w tym przynajmniej 20 w przedziale głębokości 30–40 m.
Program szkolenia:
•             Część teoretyczna: 18 godzin wykładów i seminariów.
•             Część praktyczna: 33 godzin zajęć praktycznych w ciągu 7 dni szkoleniowych. Kurs obejmuje 12 nurkowań w wodach otwartych, w tym 6 nurkowań do głębokości 30 m, 2 nurkowania na głębokość 40 m i 2 nurkowania na 50 m. Łączny czas pobytu pod wodą min. 360 min.
•             Szkolenie musi być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy.
Uprawnienia:
•             Organizować i prowadzić wyjazdy nurkowe w kraju i za granicą,
•             Demonstrować techniki nurkowe w procesie szkoleniowym pod bezpośrednim nadzorem instruktora,
•             Nurkować z wykorzystaniem powietrza z partnerem (P3) do głębokości 50 m,
•             Kierować pod wodą zespołem płetwonurków mających stopnie KDP/CMAS*(P1), KDP/CMAS** (P2), KDP/CMAS***(P3) (lub równoważne kwalifikacje innych organizacji) w zakresie właściwych dla tych stopni głębokości.
Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS i międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS*** (P3)
    Uczestnik kursu zdobywa wiedzę do planowania nurkowań nocnych, prawidłowego posługiwania się latarką (etykieta nurkowań), komunikacji w zespole przy użyciu światła. Zdobyte umiejętności przydają się nie tylko na akcjach nocnych, towarzyszom nam na większości nurkowań, szczególnie głębokich, czy w zamkniętych przestrzeniach (wraki, jaskinie itp.). Z kursu P1 pamiętacie, że w naszych wodach już na 20m może być konieczność zaświecenia latarki. Nasze światło nie tylko rozświetla nam drogę, ale przede wszystkim pomaga zespołowi prawidło się komunikować i przemieszczać pod wodą. Nie bez znaczenia jak będziemy świecić... wszystkiego dowiecie się na kursie ;-)
W naszych wodach nocne nurkowania mają charakter typowo przyrodniczym. Nurkujemy płytko, w strefie ciepłej wody, oglądając ryby i raki, które teraz pozwalają się blisko podpłynąć. Wychodzą z ukrycia duże sumy, węgorze, na nocleg na płytszą wodę podpływają duże karpie, szczupaki, okonie... jest na co popatrzeć. Dla wielu z nas są to ulubione nurkowania w naszych wodach.
Kurs zaczynamy wieczorem 2-3h przed zapadnięciem zmroku, kończymy w okolicach północy. Przeważnie w weekendy, choć jesienią szybko robi się ciemno i można go bez problemu przeprowadzić w środku tygodnia.
Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające wykonywanie, w charakterze partnera nurkowego, bezpiecznych nurkowań rekreacyjnych w nocy i w warunkach ograniczonej widoczności (bez dostępu światła dziennego).
Warunki udziału w kursie :
•      Posiadanie Stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub stopnia innej organizacji, uprawniającego do nurkowania na głębokość min. 18 m.
Program szkolenia:
•      Cześć teoretyczna: 4 godziny wykładów.
•      Część praktyczna: zajęcia praktyczne na powierzchni (1 godzina) oraz 2 nurkowania w wodach otwartych do głębokości 18÷20 m, w ciągu jednego dnia szkoleniowego, o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 60 minut. Maksymalny okres realizacji programu – nie dłuższy niż 1 miesiąc.
Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP oraz międzynarodowy certyfikat Płetwonurka Nocnego KDP/CMAS (PNO).
  Nie raz zastanawialiście się jak to robi instruktor czy przewodnik, że zawsze trafia do łodzi lub do pomostu? Na tym kursie będziemy się musieli podzielić z Wami nasza "tajną" wiedzą i umiejętnościami, a Wy nie będziecie mieli już więcej problemów z powrotem ;-)
Kurs obejmuje posługiwanie się kompasem oraz nawigację naturalną. Kurs trwa 1 pełny dzień, przeważnie szkolimy w sob. lub niedzielę.
Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie nawigacji podwodnej.
Warunki udziału w kursie:
•      posiadanie Stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub stopnia innej organizacji, uprawniającego do nurkowania na głębokość min. 18 m
Program szkolenia:
•      Cześć teoretyczna: 4 godziny wykładów.
•      Część praktyczna: zajęcia praktyczne na powierzchni (1 godzina) oraz 2 nurkowania w wodach otwartych do głębokości 18÷20 m, w ciągu jednego dnia szkoleniowego, o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 60 minut. Maksymalny okres realizacji programu – nie dłuższy niż 1 miesiąc.
Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP oraz międzynarodowy certyfikat Płetwonurka Nawigatora KDP/CMAS (PNA).
  Kurs nurkowania w suchych skafandrach. Tego kursu nie trzeba polecać. Każdy kto był w naszych wodach pod termokliną, rozumie powagę sytuacji. Pół biedy jak mamy do zrobienia jednego nurka, gorzej jak tego samego dnia trzeba wskoczyć w już mokrą i zimną piankę i jeszcze raz... z zazdrością wtedy patrzymy na gruby ocieplacz instruktora... Suchacze są coraz tańsze i bardziej dostępne. Kurs prowadzimy w weekendy (1 dzień szkoleniowy).
Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w suchym skafandrze.
Warunki uczestnictwa w kursie:
•      Posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub stopnia innej organizacji uprawniającego do nurkowania na głębokości min 18 m.
Przebieg szkolenia:
•      Wykłady (7 godzin) oraz zajęcia praktyczne (4 godzin) w ciągu 2 dni szkoleniowych, w tym 2 nurkowania w wodach otwartych na głębokościach do 20 m.
Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS i certyfikat Płetwonurka w Skafandrze Suchym KDP/CMAS (PSS).
  Kurs nitroksowy z użyciem mieszanin powietrzno-tlenowych do zawartości 40% tlenu. Już Jacques Cousteau marzył, a później testował zastosowanie sztucznych mieszanin oddechowych do nurkowania. Sprężone powietrze, najlepszy a zarazem najgorszy czynnik oddechowy do nurkowania można "ulepszyć" lub całkowicie zastąpić ;-)
Na kursie kawał fascynującej teorii, oraz nurkowania na nitroksie. Okaże się że wcale nie taki diabeł straszny... a zastosowanie nitroksu do nurkowań rekreacyjnych ogromne.
Docenimy te uprawnienia na safari nurkowym, gdzie z pogwałceniem zasad dobrej praktyki nurkowej, schodzimy pod wodę kilka razy dziennie przez 5 dni z rzędu. Zastąpienie części azotu tlenem, zmniejsza zadłużenie dekompresyjne i tym samym ryzyko wystąpienia DCS (choroby dekompresyjnej).
Kurs ten to również pierwsza część dalszej przygody z nurkowaniem na sztucznych mieszankach. Ci z Was którzy będą chcieli głębiej, ciemniej i dłużej, szybko sięgną po kolejny stopień - PN2, dający uprawnienia do wykorzystania bogatszych nitroksów a nawet czystego tlenu do efektywniejszego wykonania dekompresji :)
Kurs prowadzimy w weekendy (teoria + 1 dzień nurkowy).
Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie z użyciem mieszanin nitroksowych w wodach otwartych w zakresie posiadanych uprawnień dla ciśnienia parcjalnego O2 nie większego niż 0,14 MPa.
Warunki uczestnictwa w kursie:
•      Posiadanie stopnia KDP/CMAS*(P1) lub uprawnienia do nurkowania do głębokości 18 m dowolnej organizacji.
•      Wykonanie 25 nurkowań po uzyskaniu stopnia (P1), w tym 4 w okresie 8 tygodni poprzedzających kurs.
Przebieg szkolenia:
•      Wykłady (5 godzin) oraz zajęcia praktyczne (4 godziny), w ciągu 2-ch dni szkoleniowych, w tym 2 nurkowania (bez przystanków dekompresyjnych) w wodach otwartych w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień KDP/CMAS o minimalnym czasie każdego nurkowania 20 min. I maksymalnym ciśnieniu parcjalnym tlenu w mieszaninie 0,14 MPa.
Uprawnienia:
•      Nurkowanie w aparatach oddechowych o obiegu otwartym z wykorzystaniem mieszanin nitroksowych o zawartości do 40% tlenu (max. ppO2- 0.14 MPa) w zakresie głębokości określonych dla posiadanego stopnia wyszkolenia KDP/CMAS i czasów pobytu na dnie nie wymagających stosowania przystanków dekompresyjnych.
Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat Płetwonurka Nitroksowego KDP/CMAS (PN1)
  Kurs nurkowania w zestawie dwubutlowym ( tzw. twinset). Dwudniowy kurs, na którym nie tylko poznacie konfigurację sprzętu, rozmieszczenie automatów i rozdzielenie ich funkcji, procedury awaryjne związane z nową konfiguracją, ale i nauczycie się pływać do tyłu, trzymać trym. Kurs jest przygotowaniem Was do kursu PN2 – głębokich, długich nurkowań, ze zmianą czynnika oddechowego do wykonania dekompresji.
Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w zestawie butlowym.
Warunki uczestnictwa w kursie:
•      Posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub uprawnienia do nurkowania do głębokości 18 m dowolnej organizacji.
•      Wykonanie 10 nurkowań po uzyskaniu stopnia KDP/CMAS* (P1), w tym 4 w okresie 8 tygodni poprzedzających kurs.
Przebieg szkolenia:
•      Wykłady (3,25 godziny), zajęcia praktyczne na powierzchni (2 godziny), oraz 3 nurkowania w wodach otwartych (bez przystanków dekompresyjnych), w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień KDP/CMAS i łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 60 minut.
Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS oraz certyfikat Płetwonurka Zestawu Butlowego KDP/CMAS (PZB)
  Czy pod lodem jest ciemno i zimno? Czy da się zrobić 40 min nurka w mokrej piance i nie zmarznąć? Jasne że TAK! Temperatura podobna do tej pod termoklina, tyle że pod lodem nurkujemy baaardzo płytko, bo cała atrakcja jest przy powierzchni. Pianka jest gruba, nie działa na nią ciśnienie, więc i my nie marzniemy tak jak na 20m w lecie!
Gdy na lodzie jest warstwa śniegu, a do tego świeci ostre zimowe Słońce, fantastyczny stożek światła wpada przez przerębel. Widać go z kilkudziesięciu metrów! Często pod lodem jest nieziemska widoczność. My nie nurkujemy, my latamy w absolutnej nicości. Jak to jest, kiedy woda jest tak czysta, że jej nie widać? Musicie sprawdzić sami ;-)
Kurs trwa 1 dzień, lód musi złapać na tyle by dało się na niego wejść, a temp. powietrza trochę musi zbliżyć się do zera (przy -10 komuś na asekuracji rośnie sopel z nosa ;-) Nurkujemy w uprzężach na grubej linie, przywiązani do stałego punktu na powierzchni. Nie dalej od przerębla jak długość basenu. Kto nie był pod lodem, ten nie wie co to nurkowanie!
Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie pod lodem.
Warunki uczestnictwa w kursie:
•      Posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub równorzędny stopnień innej organizacji.
•      Minimum 25 potwierdzonych nurkowań po uzyskaniu stopnia P1.
Przebieg szkolenia:
•      Wykłady (7 godzin) oraz zajęcia praktyczne (5 godzin) w ciągu 2 dni szkoleniowych, w tym 2 nurkowania w wodach otwartych na głębokościach do 20 m.
Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i certyfikat KDP/CMAS.
  Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie podstaw poszukiwania i wydobywania przedmiotów.
Warunki udziału w kursie:
•      Posiadanie stopnia Płetwonurek Eksplorator (PE) lub certyfikatu innej organizacji, uprawniającego do nurkowania na głębokość min. 30 m.
Program szkolenia:
•      Cześć teoretyczna: 5,5 godziny wykładów.
•      Część praktyczna: Zajęcia praktyczne w wodach otwartych do głębokości 18÷20 m, w ciągu minimum jednego dnia szkoleniowego, o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 60 minut. Maksymalny okres realizacji programu – nie dłuższy niż 1 miesiąc.
Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP, certyfikat Płetwonurka Poszukiwacza-Wydobywcy KDP/CMAS (PPW).
  Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne użytko­wanie sprzętu nurkowego podczas nurkowania na głębokości do 2 m z instruktorem.
Warunki uczestnictwa w kursie:
 • ukończone 8 lat,
 • umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych,
 • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu). 
Przebieg szkolenia:
Lekcje i zajęcia praktyczne – minimum 5 godzin. W trakcie zajęć praktycznych uczestnik szkolenia wy­konuje z instruktorem nurkowania do głębokości 2 m w basenie, lub w wodach otwartych o warunkach zbliżonych do warunków basenowych.
Uprawnienia:
Nurkowanie do głębokości 2 m w basenie lub wodach naturalnych o podobnych warunkach wyłącznie z in­struktorem nurkowania.
Po kursie uczestnik otrzymuje Książkę Płetwonurka Młodzieżowego KDP/CMAS z wpisem brązowego stop­nia wyszkolenia, międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS (PMB) oraz pakiet płetwonurka młodzieżowego.
 
 • Płetwonurek Młodzieżowy Srebrny KDP/CMAS (PMS)
Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne użytkowanie sprzętu nurkowego podczas nurkowania na głębokości do 6 m z instruktorem lub rodzicem (opiekunem prawnym) mającym odpowiednie kwalifikacje nurkowe.
Warunki uczestnictwa w kursie:
• posiadanie stopnia płetwonurka młodzieżowego brązowego – PMB,
• ukończone 10 lat,
• umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu).
Przebieg szkolenia:
Lekcje i zajęcia praktyczne –minimum 5 godzin. W trakcie zajęć praktycznych uczestnik szkolenia wykonuje z instruktorem:
• 3 nurkowania na głębokości 3–6 m w wodach otwartych,
Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.
Uprawnienia:
• Nurkowanie do głębokości 6 m w basenie lub w wodach o podobnych warunkach z instruktorem bądź z rodzicem (opiekunem prawnym) o kwalifikacjach nurkowych minimum KDP/CMAS**(P2) lub odpowiednich kwalifikacjach innych organizacji.
• Nurkowanie do głębokości 2 m wyłącznie na basenie z rodzicem (opiekunem prawnym) o kwalifikacjach nurkowych minimum KDP/CMAS*(P1) lub odpowiednich kwalifikacjach innych organizacji.
Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka Młodzieżowego KDP/CMAS, międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS (PMS) oraz mały pakiet płetwonurka młodzieżowego.
 
 • Płetwonurek Młodzieżowy Złoty KDP/CMAS (PMZ)
Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne użytkowanie sprzętu nurkowego podczas nurkowania na głębokości do 12 m z instruktorem lub rodzicem (opiekunem prawnym) mającym odpowiednie kwalifikacje nurkowe.
Warunki uczestnictwa w kursie:
 • posiadanie stopnia płetwonurka młodzieżowego srebrnego – PMS,
 • ukończone 12 lat,
 • umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych,
 • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu).
Przebieg szkolenia:
Lekcje i zajęcia praktyczne minimum 8 godzin. W trakcie zajęć praktycznych uczestnik szkolenia wykonuje z instruktorem:
 • 5 nurkowań na głębokości 10–12 m w wodach otwartych.
 • Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.
 • Uprawnienia:
 • Nurkowanie do głębokości 12 m w wodach otwartych z instruktorem lub rodzicem (opiekunem prawnym) o kwalifikacjach nurkowych minimum KDP/CMAS**(P2) lub odpowiednich kwalifikacjach innych organizacji.
 • Nurkowanie do głębokości 3 m wyłącznie w basenie z rodzicem (opiekunem prawnym) o kwalifikacjach minimum KDP/CMAS*(P1) lub odpowiednich kwalifikacjach innych organizacji.
Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka Młodzieżowego KDP/CMAS, międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS (PMZ) oraz mały pakiet płetwonurka młodzieżowego.

 
Prowadzimy zajęcia kondycyjne dla płetwonurków z elementami nurkowania na wstrzymanym oddechu. Zajęcia dedykowane zarówno dla osób chcących zrobić pierwszy kurs nurkowania jak i płetwonurków. Na treningach poprawisz techniki pływania oraz opanujesz doskonale pływanie w ABC (fajka, maska, płetwy) oraz kondycję. Dobre przygotowanie do sezonu przekłada się na mniejsze zużycie powietrza i większą swobodę pod wodą. Umięjętność nurkowania na wstrzymanym oddechu zwiększa margines bezpieczeństwa podczas nurkowań Scuba. Nic nie zrobi tak dobrze na nasz kręgosłup jak regularne zajęcia basenowe :)
    Szlagierem naszej szkoły są warsztaty z zaawansowanych technik pływania w płetwach, trymu i pływalności. Warsztaty obejmują zajęcia na sucho, na których pracujemy nad techniką pływania i konfiguracją sprzętu oraz sesji na basenie.
Po tych zajeciach nie będzie już problemu z wyważeniem, pływalnością i trymem. Koniec z odpychaniem się od rafy, mamy przecież płetwy i potrafimy pływać żabką do tyłu :) P1 KDP/CMAS 1200 zł + 190 zł (certyfikat, podręcznik, log book), w cenie sprzęt
P2 KDP/CMAS 1400 zł + 120 zł certyfikat
P3 KDP/CMAS 1600 zł + 120 zł certyfikat

PNO KDP/CMAS 300 zł + 120 zł certyfikat
PNA KDP/CMAS 300 zł + 120 zł certyfikat
PE KDP/CMAS 550 zł + 120 zł certyfikat
PN1 KDP/CMAS 350 zł + 120 zł certyfikat
PSS KDP/CMAS 300 zł + 120 zł certyfikat

PMB KDP/CMAS ... zł + 120 zł (pakiet: certyfikat, podręcznik)
PMS KDP/CMAS ... zł + 50 zł certyfikat
PMZ KDP/CMAS ... zł + 50 zł certyfikat

Ceny kursów nie obejmują wejść na akwen.
W cenie kursu P1 komplet sprzętu.
W cenie pozostałych kursów butle i gazy, resztę sprzętu można wypożyczyć. 

Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   Akceptuje  Polityka prywatności